NOVINKY ZO SVETA McCARTER

prev
next

Informácie zo spoločnosti McCarter a.s.

Program rozvoja vidieka

Spoločnosť McCarter a.s. sa v rámci programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov uchádza o NFP, v súvislosti s tým vyhlásila verejné obstarávanie pod označením 17780 – WYP Vestník č. 210/2013 – 26.10.2013.

Spoločnosť McCarter a.s. sa v rámci programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov. V súvislosti s tým vyhlásil verejné obstarávanie 17 780 – WYP Vestník č. 210/2013 – 26.10.2013.

Spoločnosť McCarter a.s. sa v rámci programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov uchádza o NFP, v súvislosti s tým vyhlásila verejné obstarávanie pod označením 17836 – WYT Vestník č. 211/2013 – 29.10.2013.

Spoločnosť McCarter a.s. sa v rámci programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov. V súvislosti s tým vyhlásil verejné obstarávanie 17 836 – WYT Vestník č. 211/2013 – 29.10.2013.

Nové plniace zariadenia


Stiahnite si pdf:

Odôvodnenie ponuky
Správa o zákazke
Správa o zákazke

Výsledky konkurzu


Stiahnite si pdf:

Oprava a zateplenie striech v spoločnosti McCarter a.s.
Zariadenie na výrobu a plnenie ovocných a zeleninových štiav a ich plnenie do viacvrstvových obalov