NOVINKY ZO SVETA McCARTER

prev
next

Inovácia a zlepšenie kvality výroby

Vďaka podpore z EÚ spoločnosť McCarter bude disponovať vysokokvalitným zariadením, ktoré prispeje k vyššej kvalite jej výrobkov, zároveň sa týmto vytvorí 6 nových pracovných miest a zabezpečí vyššia konkurencieschopnosť v rámci európskeho priestoru.