Čo znamenajú bariéry v PET fľašiach?

Polyetyléntereftalát alebo PET je v súčasnosti najrozšírenejším obalovým materiálom na balenie rôznych typov vôd a nápojov. Na Slovensku je takto balených 85 percent nealko nápojov.

PET obaly boli masovo zavedené do výroby, v 90. rokoch 20. storočia ako baliaci prostriedok v potravinárskom priemysle a pre svoju nízku hmotnosť a nízku cenu - v porovnaní so sklenenými fľašami - sa stali veľmi populárnymi.

Tak ako je pre spotrebiteľa dôležitá zdravotná bezpečnosť, aj bariérové vlastnosti predstavujú dôležitý parameter. Ide o niekoľko druhov bariér.

  • UV bariéra chráni obsah PET fľaše pred pôsobením UV zložiek, ktoré negatívne pôsobia na svetlo citlivé zložky nápoja.
  • CO2 bariéra zabraňuje odchádzaniu plynu CO2 zo sýtených nápojov.
  • O2 bariéra chráni produkt proti vnikaniu kyslíka zo vzduchu, ktorý je zodpovedný za oxidáciu. A práve oxidácia je veľkým nepriateľom nápojov. Prečo?

V procese oxidácie dochádza k degradácii farebných zložiek nápoja a produkt stráca po surovine charakteristickú farbu - mení sa na neprirodzenú. Aromatické látky oxidáciou menia svoju chemickú štruktúru a vznikajú negatívne až zapáchajúce zložky. Oxidácia má negatívny vplyv aj na chuť produktu. Čerstvá a svieža chuť sa mení na starú, oxidovanú. Tiež celá škála biologicky aktívnych látok v procese oxidácie stráca svoje pozitívne účinky, najznámejším z nich je vitamín C.

Moderná veda a technológia prišla s jedinečným riešením, ktorým je tzv. Oxi bariéra. Zabraňuje prieniku molekúl kyslíka do nápoja a negatívne neznehodnocuje nápoj. Látky, ktoré sa používajú na oxi bariéry majú schopnosť viazať kyslík v procesu prieniku stenou PET. Zároveň, nesmú mať negatívne vlastnosti na ľudské telo v procese migrácie. Ide o organické alebo anorganické komponenty.

Spoločnosť McCarter používa tieto barierové PET fľaše s rôznou účinnosťou. Sú podľa požiadaviek schopné chrániť nápoj voči kyslíku rôzne dlhý čas či viazať rôzne množstvo kyslíka. Je to jeden z viacerých krokov ako ochrániť nápoje a zachovať čerstvosť – senzorické a nutričné parametre.

Ing. Ján Durec PhD 

 

Zdieľať: