Potravinársky priemysel čaká digitálna revolúcia. Sme na ňu pripravení?

Európsky inovačný a technologický inštitút EIT má aj svoje slovenské zastúpenie. Vďaka odborníkovi, ktorého na Slovensku máme, sa aj naša krajina stala súčasťou európskej konferencie The future of food conference. Kľúčovou úlohou inštitútu EIT je pomáhať podnikom a výskumným orgánom spolupracovať na vytváraní priaznivého prostredia pre inovácie a podnikanie v Európe.

Revolúcia je v digitalizácii

Členom rady EIT je aj Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja Body&Future. Cieľom konferencie je zachytiť trendy z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Jednou z hlavných tém konferencie bola The future of food, s ktorou súvisí aj pojem digitalizácia v potravinárstve.Všetci vnímame novú etapu revolúcie, a to aj v potravinárstve. Podľa Ing. Jána Durca, PhD., bude práve revolúcia v potravinárstve hnacím motorom pre ekonomiku v Európe. „Digitalizácia je hlavným nositeľom zmien priemyselnej revolúcie 4.0, ktorá prinesie novú kvalitu, konkurenčné prostredie a nové produkty, ktoré budú mať pre zákazníka pridanú hodnotu. Nové produkty môžu znamenať aj rastlinné alternatívy, ktorých potrebu cítime z dôvodu výskytu alergií, intolerancií alebo z ochrany limitovaných vodných zdrojov. Rastlinné alternatívy sú zároveň menej náročné na produkciu.“ tvrdíIng. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja Body&Future. 

Zapojenie do priemyslu 4.0

Na samotnú digitalizáciu v potravinárstve sa musí Slovensko dostatočne pripraviť. Podľa Ing. Martina Polovku, PhD., riaditeľa VÚP, NPPC bolo spracovaných niekoľko strategických dokumentov a vízií. Tie vychádzajú z analýzy jednotlivých odvetví a ich možností pre zapojenie do Priemyslu 4.0. „Pre potravinárstvo to znamená zameranie na minimalizáciu tvorby potravinových odpadov, zúžitkovanie aj netradičných, prípadne doteraz nevyužívaných surovín, optimalizáciu energetickej náročnosti výroby, využívanie smart riešení v oblasti obalov, poskytovanie širšieho spektra údajov o zložení a vlastnostiach potravín, prostredníctvom inteligentných obalov a technológií  - a spoluprácu horizontálnu aj vertikálnu. V neposlednom rade, nesmieme zabúdať ani na rastúci tlak na inovácie,“ skonštatoval Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ VÚP, NPPC.

Finančná náročnosť

Digitalizácia zasiahne nielen potravinárov, ale aj samotných zamestnancov. „Vo väčšej miere sa digitalizácia zavádza u bežných poľnohospodárskych plodín, no u špeciálnych poľnohospodárskych plodín sme ešte len na začiatku. Vo svete sa už dejú dôležité veci zamerané na digitalizáciu ovocných stromov, ktoré budú niekoľkokrát počas vegetácie zdigitalizované a bude sa sledovať ich biodynamika rastu. Vyvíjajú sa stroje, ktoré budú všetky práce v sade vykonávať za ľudí,“ vysvetľuje Ing. Marián Varga, prezident ovocinárskej únie a riaditeľ Plantex s.r.o.. „Samotná ďalšia digitalizácia a s ňou spojené veci budú určite finančne náročné. Je veľmi dôležité, či bude samotný zákazník ochotný zaplatiť aj za vynaloženú investíciu,“ doplnil Ing. Marián Varga. 

Niektoré krajiny už dnes využívajú technológiu, ktorá je pokroková, nadčasová a vedie k postupnej transformácií odvetvia. Víziou je transformácia od klasickej uhlíkovej ekonomiky k biohospodárstvu až po plne cirkulárnu ekonomiku. 

Slovensko sa radí medzi krajiny, ktoré má v rámci významných európskych inštitúcií svoje zastúpenie. Vďaka tomu dokáže získané informácie efektívne implementovať aj do praxe. „Máme šancu a môžeme ju využiť, alebo sa budeme iba prizerať ako prejde okolo nás“, hovorí Ing. Ján Durec, PhD.  

 

Zdieľať: