Na stiahnutie

Zrušiť filter

Projekty

PDF
684.89 kB

Kúpna zmluva modernizácia chladiaceho systému 2023. Dátum zverejnenia: 11.11.2023

file_download
docx
76.13 kB

Projekt "Zateplenie plniarne nealkoholických nápojov"

file_download
pdf
205.84 kB

Projekt "Vývoj a výskum v oblasti priemyselnej biotechnológie na rast inovácií pri výrobe zdraviu prospešných potravín"

file_download
pdf
406.81 kB

Projekt „Inovácia produkcie na zvýšenie účinnosti získavania nutrične a senzoricky účinných látok z ovocia a zeleniny"

file_download
pdf
195.84 kB

Projekt „Inovácia a zlepšenie kvality procesu výroby čerstvých štiav“

file_download

Dopytovo - orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood – laboratórne sklo a drobné laboratórne príslušenstvo.

pdf
133.37 kB

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

file_download
pdf
711.28 kB

Kúpna zmluva laboratórne príslušenstvo

file_download
pdf
117.24 kB

Záznam z prieskumu trhu

file_download
pdf
117.24 kB

Záznam z prieskumu trhu - materiál

file_download
doc
107.00 kB

Výzva prieskum trhu

file_download
xls
153.00 kB

Cenová ponuka

file_download

Dopytovo - orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood – šťavy, ovocie, zelenina.

pdf
201.27 kB

Dodatok ku kúpnej zmluve - šťavy, ovocie a zelenina

file_download
pdf
498.39 kB

Kúpna zmluva šťavy, ovocie a zelenina

file_download
pdf
116.52 kB

Záznam z výskumu trhu

file_download
pdf
116.52 kB

Záznam z prieskumu trhu - šťavy

file_download
doc
106.50 kB

Výzva prieskum trhu

file_download
xls
315.50 kB

Cenová ponuka

file_download

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny Drive4SIFood

xlsx
9.85 kB

Publikácie McCarter V336

file_download
docx
75.46 kB

Publicita projektu Drive4SIFood - aktivity a ciele

file_download
pdf
578.79 kB

Publikácie 2020

file_download
pdf
1.42 MB

Publicita projektu

file_download

Technológia na sledovanie stability oxilabilných zložiek - zrušené

pdf
183.88 kB

Záznam z prieskumu trhu

file_download
pdf
85.65 kB

Špecifikácia: Technológia na sledovanie stability oxilabilných zložiek

file_download
doc
108.50 kB

Výzva: Technológia na sledovanie stability oxilabilných zložiek

file_download

Technológia na sledovanie stability oxilabilných zložiek

pdf
494.03 kB

Kúpna zmluva - spektrofotometer

file_download
pdf
629.43 kB

Zmluva o dielo číslo 032021

file_download
pdf
142.50 kB

Záznam z prieskumu trhu

file_download
doc
227.50 kB

Výzva prieskum trhu

file_download
xlsx
19.33 kB

Príloha 3 špecifikácia - cenová ponuka

file_download

Obchod

pdf
834.01 kB

Etický kódex

file_download
pdf
10.00 MB

B2B katalóg

file_download
pdf
771.41 kB

Body&Future funkčné rastlinné mlieka

file_download
pdf
832.78 kB

Body&Future smoothie

file_download

Výzvy

pdf
369.75 kB

Kúpna zmluva 2332 fisher

file_download
pdf
667.27 kB

Zmluva k projektu Výskum a vývoj v oblasti priemyselnej biotechnológie (zverejnené 5.2.2020)

file_download
pdf
46.85 kB

Výzva k nákupu laboratórneho spotrebného materiálu - ŠPECIFIKÁCIA

file_download
pdf
188.16 kB

Výzva k nákupu laboratórneho spotrebného materiálu - VÝZVA

file_download

Marketing

pdf
594.77 kB

Klinická štúdia Vinoseed

file_download
pdf
7.86 MB

Klinická štúdia Vinitrox

file_download

Zateplenie plniarne nealkoholických nápojov

docx
50.38 kB

Príloha č. 2 - Návrh zmluvy o dielo

file_download
xlsx
198.49 kB

Príloha č. 1 - Výkaz-Výmer

file_download
pdf
231.26 kB

Výzva na predkladanie ponúk

file_download
xlsx
13.29 kB

Príloha č. 4 - Vzor plnenia kritérií

file_download
docx
24.95 kB

Záznam prieskumu trhu

file_download