Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja BODY&FUTURE

V spoločnosti McCarter nám veľmi záležií na rozvoji nových výskumov a technológií, ktoré radi aplikujeme aj do praxe. Naše produkty sa tak stávajú vždy o niečo výnimočnejšie. Máme silný vývojový tím na čele ktorého stojí R&D riaditeľ, Ing.Ján Durec, PhD. 

Pôsobí už 10 rokov ako pedagóg na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a SPU Nitra. V spoločnosti McCarter od roku 2001 vedie aj oddelenie výskumu a vývoja. V súčasnosti sa venuje hlavne rozvoju nových výskumov, vývoju a  technológií výroby funkčných potravín, najmä pre značku Body&Future. Svoju rigoróznu prácu písal na tému Štúdium fyzikálnochemických parametrov a organoleptických vlastností ovocných štiav vyrábaných v inertej atmosfére.  

Aktívne sa venuje aj výživovému poradenstvu, najmä riešeniu problémov pre špecifickú výživu, úpravu stravovania pre športové, estetické a zdravotné obmedzenia. Vo svojom poradenstve uplatňuje nové trendy a poznatky o výžive a radí ako na gastronomickú úpravu pokrmov zo senzorického a nutričného hľadiska. 

Angažuje sa aj v tíme prof. Ing. Pavla Alexyho, PhD., ktorý sa venuje výskumu a vývoju nových foriem biodegradovateľných a biokompostovateľných plastov, v aplikačnej skupine Biokompostovateľných plastov pre nápojový priemysel.

Aktívne sa zúčastňuje vo vedeckom výbore Potravinárskej komory Slovenska, je členom profesnej rady SPU a STU. Angažuje sa aj v projektoch dlhodobého strategického výskumu pri ministerstve školstva a ministerstve hospodárstva a je členom Council IET Food. 

Výber z publikačnej činnosti:

Autor a spoluautor viacerých článkov a publikácií v domácích aj zahraničních periodikách.

Štúdium fyzikálnochemických parametrov a organoleptických vlastností ovocných štiav vyrábaných v inertnej atmosfére.

SÁDECKÁ, Jana - POLOVKA, Martin - KOLEK, Emil - BELAJOVÁ, Elena - TOBOLKOVÁ, Blanka - DAŠKO, Ľubomír - DUREC, Ján. Orange juice with pulp: impact of pasteurization and storage on flavour, polyphenols, ascorbic acid and antioxidant activity. In Journal of food and nutrition research. ISSN 1336-8672, 2014, vol. 53, no. 4, s. 371-388.

BELAJOVÁ, Elena - TOBOLKOVÁ, Blanka - DAŠKO, Ľubomír - POLOVKA, Martin - DUREC, Ján. Changes in colour, ascorbic acid and 5-hydrohymethylfurfural concentration in grapefruit and carrot juices during storage. In Journal of food and nutrition research. ISSN 1336-8672, 2017, vol. 56, no. 4, s. 381-388.

TOBOLKOVÁ, Blanka - DUREC, Ján - BELAJOVÁ, Elena - MIHALÍKOVÁ, Mária - POLOVKA, Martin - SUHAJ, Milan - DAŠKO, Ľubomír - ŠIMKO, Peter. Effect of light conditions on physico-chemical properties of pineapple juice with addition of small pineapple pieces during storage. In Journal of food and nutrition research. ISSN 1336-8672, 2013, vol. 52, no. 3, s. 181-190.

DUREC, Ján. Najdôležitejšie trendy v oblasti ovocných a zeleninových nápojov. In Bezpečnosť a kontrola potravín. 1. vyd. 1 USB kľúč (229 s.). ISBN 978-80-552-1813-7. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 220-221, USB kľúč.

TOBOLKOVÁ, Blanka - DUREC, Ján. Vliv skladování na antioxidační a radikálzhášejíci vlastnosti pomerančových a ananasovcýh šťáv. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. [1. vyd.] 88 s. ISBN 978-80-970712-5-7. Interaktívna konferencia mladých vedcov. Banská Bystrica : Preveda, 2013, s. 11.

DUREC, Ján. Očakávané prínosy projektu "Zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a zeleninových nápojov aplikáciou inertných plynov z pohľadu ich producenta". In Trendy v potravinárstve. ISSN 1336-085X, 2013, roč. 18, č. 1, s. 10-12.

Zdieľať: