Viete správne triediť nápojové kartóny?

Výsledky kvízu vás možno prekvapia. Otestujte sa, čo všetko viete o separácií nápojových kartónov (tetrapakov).  

 

1.    Ako najlepšie nakupovať ovocie a zeleninu? 
a.) vákuovo zabalené 
b.) bezobalovo
c.) v mikroténovom vrecku

2.    Na akom mieste sa ocitlo Slovensko v triedení komunálneho odpadu v EÚ pre rok 2017? 
a.) 15
b.) 9 
c.) 2


3.    Viete aké množstvo komunálneho odpadu na Slovensku pre rok 2017 bolo na obyvateľa? 
a.) 500kg 
b.) 124kg
c.) 216kg

4.    Ktorá zberná nádoba je určená na nápojové kartóny? 
a.) zelená 
b.) Žltá / oranžová 
c.) modrá

5.    Čo nepatrí do skla? 
a.) porcelán 
b.) okenné sklo 
c.) sklenená fľaša 

6.    Aké druhotné produkty sa nevyrábajú z nápojového kartóna? 
a.) Vreckovky 
b.) obaly na pizzu 
c.) PET fľaše 

7.    Viete koľko percent papiera priemerne obsahuje nápojový kartón? 
a.) 80%
b.) 65%
c.) 70% 

8.    Aké množstvo Slovákov podľa prieskumu triedi nápojový kartón, nazývaný tetrapak správne? 
a.) 62%  
b.) 84%
c.) 59%

9.    Z akých obnoviteľných zdrojov môže byť vyrobený nápojový kartón? 
a.) drevo a cukrová trstina
b.) bambus a rákosie


10.    Viete v čom sú slovenské produkty Rio a Rio Fresh v tetrapaku jedinečné? 
a.) produkty sa plnia do sklenených nádob 
b.) používajú bio based uzáver vyrobený z cukrovej trstiny

 

 

 

 

Správne odpovede: 1b, 2b, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c, 8a, 9a, 10b. 

Zdieľať: