Najhorúcejšou celosvetovou témou je cukor. Zdravotníci, nutriční špecialisti ale aj vlády jednotlivých krajín si uvedomujú riziko nadmerného príjmu cukrov v najrozličnejších formách. Cukor predstavuje rizikový faktor nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Cukor je dnes obsiahnutý v širokom spektre potravinárskych produktov.

Nedostatok pohybu a sedavý spôsob zamestnania  spôsobujú, že energetický príjem prevyšuje energetický výdaj.  Štruktúra mikrozložiek potravín je výrazne posunutá v prospech cukrov. Edukácia, osveta a iné formy vysvetľovania zdravého spôsobu života, životného štýlu nie sú vždy dostatočne účinné a preto nastupujú aj represívne spôsoby obmedzovania konzumácie cukrov v podobe cenového znevýhodnenia takýchto výrobkov. Pomaly rastie skupina populácie, ktorej zdravotné hľadisko nie je ľahostajné. Či už ide o športovcov, aktívnych ľudí každého veku, akčných seniorov alebo vo všeobecnosti tých, ktorým záleží na zdraví. Tieto všetky faktory spôsobujú znižovanie spotreby cukru  v potravinách, hlavne v nápojoch. Dochádza k výraznému poklesu spotreby sladkých nápojov (až desiatky %). Tento trend vytvára predpoklady ku vzniku nových kategórií nutrične zaujímavých nápojov.
 

Najdôležitejším trendom je eliminácia pridávania cukru. Bez ohľadu na to, či ide o repný cukor, glukózu, fruktózu alebo o ich kombinácie najrozličnejšieho pôvodu (obilie, kukurica). Hlavná aktivita výrobcov smeruje k náhrade pridaného cukru k prirodzenému obsahu priamo z ovocných štiav.

Inou, nie menej významnou aktivitou, je pridávanie zeleninovej šťavy. Je všeobecne známa informácia, že zelenina (aj zeleninové šťavy) má prospešný účinok na ľudské zdravie z dôvodu obsahu viacerých zložiek a nižšieho obsahu cukru. Zeleninové šťavy však nemajú tak atraktívny senzorický profil a preto sa netešia až takej veľkej popularite hlavne v mužskej populácií.
Časť výrobcov sa snaží nahrádzať cukor alternatívnymi sladidlami najrozličnejšieho pôvodu. Samozrejme, v tomto období silnie tlak na odstraňovanie prídavnych látok z etikiet (clean labels).  Tieto látky už nie sú celosvetovo akceptované.  Výnimku tvoria sladidlá extrahované z prírodných zdrojov, ako napr. stévia.  Alternatívne sladidlá nemajú identický senzorický profil a veľakrát prinášajú negatívnu pachuť, ktorú nie je jednoduché maskovať.

Najväčšej popularite sa tešia priamo lisované šťavy z ovocia, zeleniny alebo ich kombinácie. Stúpa aj podiel týchto štiav, ktoré sú riedené pramenitou vodou. Takto sa stále zachováva senzorický profil čerstvých štiav, ale znižuje sa obsah cukrov, kyselín a iných senzoricky a nutrične aktívnych látok.

Samostatnú kapitolu tvoria nápoje obsahujúce rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu. Zvyšuje sa výživová hodnota nápoja, podporuje sa peristaltika a s ňou spojená správna funkcionalita čriev a trávenia. Tieto nápoje sú spravidla hustejšie a sú viac na zasýtenie ako na uhasenie smädu.

Nápoje blízke vode predstavujú opačný trend. Sú vhodné na odstránenie pocitu smädu, sú ľahké a prinášajú niečo viac. To môže byť najčastejšie malý podiel ovocnej šťavy, aromatickej prírodnej zložky, prípadne nutrične významné látky ako proteíny (za proteínovú vodu získala spoločnosť McCarter v roku 2016 cenu za Najlepšiu inováciu „Brau beviale“ v Nemecku).

Predlžovanie ľudského veku, posun veku odchodu do dôchodku a snaha o zachovanie fyzickej a mentálnej aktivity spôsobujú, že čoraz viac populácie sa zaoberá zdravým životným štýlom a konzumáciou vhodných potravín – hlavne nápojov. Nárast nákladov na zdravotníctvo núti vlády jednotlivých štátov prijímať opatrenie na zlepšovanie zdravotného stavu. To môžu byť na jednej strane vzdelávacie aktivity a na druhej strane represívne nástroje na cenové znevýhodnenie menej zdravých potravín. Tiež ide o regulácie predajných kanálov a sortimentu pre najzraniteľnejšie kategórie obyvateľstva. Žijeme veľmi dynamickú dobu a zmena životného štýlu si nevyhnutne vyžaduje úpravu stravovacích návykov. Veda a výskum prinášajú každodenne nové poznatky, ktoré sa snažia inovatívne firmy implementovať do svojho výrobného programu a prinášať nové zdravé segmenty nápojov, ako robí aj spoločnosť McCarter – jeden z najinovatívnejších európskych výrobcov nápojov.

Ing. Ján Durec, PhD.

Zdieľať: