Počuli ste už o inertných plynoch?

V posledných rokoch narastá počet intolerancií a alergií na potraviny. Už dnes je v USA okolo 170 potravín s takýmto vplyvom. Ide prevažne o mliečne či cereálne produkty. Týmito problémami trpí až 30% populácie. Alarmujúci je nárast, ktorý za roky 1997 - 2011 predstavoval 50%. Táto, neustále sa zväčšujúca, skupina populácie je limitovaná ponukou potravín a nápojov. Spoločnosť McCarter zareagovala na tento trend a v októbri 2017 uviedla na trh novú radu výrobkov na báze rastlinných surovín (mandľové mlieko, kokosové mlieko, hrachový proteín a rastlinné oleje). Ide o alternatívu k tradičnému mlieku s vysokou nutričnou hodnotou.

 

Antioxidačná ochrana

Spoločnosť McCarter sa s týmito výrobkami zúčastnila aj na celosvetovej výstave v Nemecku – Anuga food v Kolíne nad Rýnom. Prihlásila ich do súťaže o najlepšiu inováciu a v náročnej konkurencii 7 400 vystavovateľov z 110 krajín sveta sa stali finalistami. Vytvorili novú kategóriu produktov. Sú fortifikované rastlinnými proteínmi, rastlinnými olejmi s vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín. Na druhej strane, tieto produkty sú vysoko reaktívne. Antioxidačná ochrany týchto látok je v tomto prípade nevyhnutnosťou.

 

Aplikácia inertných plynov

Aplikáciu inertných plynov realizujeme v nasledujúcich oblastiach: 

  1. Miešanie,
  2. transport,
  3. čerpanie,
  4. deaerácie (proces odstránenia vzduchu, odvzdušnenie),
  5. naplnenie prázdneho obalu tesne pred plnením,
  6. náhrada vzduchu nad hladinou v hotovom produkte.

Patentovaná technológia aplikácie inertných plynov ako dusík, argón a CO2 umožňuje kompletne nahradiť 21% kyslíka a eliminovať oxidačné procesy v celom technologickom procese a počas transportu a skladovania. Prenikanie kyslíka prostredníctvom obalu je eliminované bariérovými obalmi a uzávermi. V stenách obalov sa nachádzajú aktívne bariéry, ktoré vychytávajú a spotrebuvávajú molekuly vzduchu prenikajúce cez steny obalu. Tento istý bariérový efekt bol použitý aj pre uzávery na elimináciu zvyškového kyslíka nad hladinou nápoja.

 

Oxidácia

Jednou z najväčších úloh v procese výroby a skladovania je ochrana tukov (hlavne nenasýtených) pred oxidáciou. Oxidačné zmeny spôsobujú výrazné senzorické zmeny. Najmä v kombinácii s proteínmi najrôznejších zdrojov predstavuje zdroj ko-oxidácie.

Funkčné mlieka s pridanými proteínami rastlinného pôvodu sú novou kategóriou funkčných rastlinných nápojov. S komplexným zložením esenciálnych a neesenciálnych mastných kyselín a aminokyselín, vitamínov, minerálnych a biologický aktívnych látok predstavuje významný prínos v zlepšovaní výživy a zdravotného stavu obyvateľstva. Ponúka nutrične významnú alternatívu pre vegánov, vegetariánov a svojím zložením prispieva k udržateľnosti prostredia, znižovaniu uhlíkovej stopy a využitiu surovín aj domáceho pôvodu.

Zdieľať: